Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

El jardìn nacional - Ο εθνικός κήπος - The national garden

Fotografìas realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el jardìn nacional en Atenas, el Jueves 25/3/2011.
Λήψη φωτογραφιών
από τον © Δημήτρη Β. Γερονίκο στoν εθνικό κήπο στην Αθήνα, την Πέμπτη 25/3/2011.
Photo shoots
by © Dimitris V. Geronikos in the national garden in Athens, on Thursday 25/3/2011.

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

El jardín del Presidente – Ο κήπος του Προέδρου – The garden of the President

Fotografìas realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el jardìn de la residencia presidencial en Atenas, el Domingo 20/3/2011.
Λήψη φωτογραφιών
από τον © Δημήτρη Β. Γερονίκο στoν κήπο της προεδρικής κατοικίας στην Αθήνα, την Κυριακή 20/3/2011.
Photo shoots
by © Dimitris V. Geronikos in the garden of the presidential residence in Athens, on Sunday 20/3/2011.

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

El parque nacional de Parnitha - Ο εθνικός δρυμός της Πάρνηθας - The national park of Parnitha

Fotografìas realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Parnitha, en el Domingo 13/3/2011, casi cuarenta y cinco meses despuès de la destrucciòn por causa del incendio.
Λήψη φωτογραφιών
από τον © Δημήτρη Β. Γερονίκο στo οικοσύστημα της Πάρνηθας, την Κυριακή 13/3/ 2011, σχεδόν σαράντα πέντε μήνες μετά την πύρινη καταστροφή.
Photo shoots
by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Parnitha, on Sunday 13/3/2011, almost forty five months after the destruction of the arson.