Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

El ecosistema de Olimpia Antigua en 2004 - Το οικοσύστημα της Αρχαίας Ολυμπίας το 2004 - The ecosyctem of Ancient Olympia in 2004


Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Olimpia Antigua, en Diciembre de 2004. 
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα της Αρχαίας Ολυμπίας, το Δεκέμβριο του 2004.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Ancient Olympia, in December of 2004.Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Cataluña en blanco y negro - Καταλωνία σε άσπρο μαύρο - Catalonia in black & white

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Cataluña y la ciudad de Barcelona, durante los años 2000 y 2003 – 2004.

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα της Καταλωνίας και στην πόλη της Βαρκελώνης, κατά τη διάρκεια των ετών 2000 και 2003 – 2004.

The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Catalonia and the city of Barcelona, during the years 2000 and 2003 – 2004.

La primera fotografía es de obra de pintura de Juan Gonzalez Cano, llamada 'citar'.

Η πρώτη φωτογραφία είναι από έργο ζωγραφικής του Juan Gonzalez Cano και ονομάζεται 'παραθέτω'.

Fist photography is Juan Gonzalez Cano's work of painting that called 'quote'.Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Dos dìas de huelga general y luchas en Atenas - Δύο ημέρες γενικής απεργίας και μαχών στην Αθήνα - Two days of general strike and struggles in Athens

Fotografías realizadas por © Dimitris V. Geronikos, el Martes 28 y Miércoles 29 de Junio de 2011.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, την Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011.
Photographs by © Dimitris V. Geronikos, on Tuesday 28 and Wednesday 29 of June 2011.