Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

18 Μαδριλένικες φωτογραφίες αφιερωμένες στο 2018 ~ 18 fotografías Μadrileñas dedicadas al 2018 ~ 18 Μadrilenian photographs dedicated to 2018

Λήψη φωτογραφιών από ©Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του Δήμου της Μαδρίτης, κατά τη διάρκεια ημερών του Δεκεμβρίου του 2018.
Las fotografías han sido realizadas por ©Dimitris V. Geronikos en el ecosistema del Ayuntamiento de Madrid, durante unos días de diciembre de 2018.
The photos are taken by ©Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of municipality of Madrid during some days of December 2018.