Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Τσιμέντα στον Παρθενώνα ~ Cementos en el Partenón ~ Cements at Parthenon

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Γερονίκο στον Παρθενώνα της Ακρόπολης των Αθηνών, την Κυριακή 4 Απριλίου 2021.

Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris Geronikos en el Partenón de Acrópolis de Atenas, el domingo 4 de abril de 2021.

The photographs are taken by © Dimitris Geronikos at Parthenon of Athens´ Acropolis, on Sunday, April 4 of 2021.