Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

8M: Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας στην Αθήνα ~ 8M: Día Internacional de la Mujer en Atenas ~ 8M: International Women 's Day in Athens

Λήψη φωτογραφιών από Δημήτρη Γερονίκο κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης για τα δικαιώματα των γυναικών, στην Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019.
Las fotografías han sido realizadas por Dimitris Geronikos durante la manifestación por los derechos de la mujer, en Atenas, 8 de marzo de 2019.
The photos are taken by Dimitris Geronikos during the demonstration for women 's rights, in Athens, March 8, 2019.