Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

Paisaje Urbano: Atenas - Αστικό Τοπίο: Αθήνα - Urban Landscape: Athens

Fotografías realizadas en Febrero de 2009 por © Dimitris V. Geronikos en el parque situado en la esquina de las calles Kyprou & Patision.
Λήψη φωτογραφιών από τον
© Δημήτρη Β. Γερονίκο το Φεβρουάριο του 2009 στο πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου & Πατησίων.
Photos taken in February of 2009 by
© Dimitris V. Geronikos in the located park at the junction of Cyprus & Patision streets.

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010

Paisaje Urbano: Ática - Αστικό Τοπίο: Αττική - Urban Landscape: Attica

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos, el Domingo 13 de Diciembre de 2009.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos, on Sunday December 13th 2009.