Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

17/11/2010: treinta y siete años despuès - 17/11/2010: τριάντα επτά χρόνια αργότερα - 17/11/2010: thirty seven years later

Fotografìas hechas por ©Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφιών από τον ©Δημήτρη Β. Γερονίκο
Photos by ©Dimitris V. Geronikos

Δεν υπάρχουν σχόλια: