Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010

Paisaje Urbano: Ática - Αστικό Τοπίο: Αττική - Urban Landscape: Attica

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos, el Domingo 13 de Diciembre de 2009.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos, on Sunday December 13th 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: