Τετάρτη 12 Μαΐου 2010

Cerco del parlamento griego por el Pueblo de Atenas - Περικύκλωση του ελληνικού κοινοβουλίου από τον Λαό των Αθηνών

Λήψη φωτογραφιών από Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, 6 Μαΐου του δύο χιλιάδες δέκα.
Las fotografìas son realizadas por Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el 6 de Mayo de dos mil diez.


Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

Huelga general y luchas en Atenas - Γενική απεργία και μάχες στην Αθήνα - General strike and struggles in Athens

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas, el 5 de Mayo de dos mil diez.  
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, 5 Μαΐου του δύο χιλιάδες δέκα. 
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the center of Athens, May 5 of two thousand ten.