Τρίτη 4 Μαΐου 2010

Manifestaciones de educadoras/-es en el centro de Atenas, en Martes 04/05/2010 - Διαδηλώσεις εκπαιδευτικών στο κέντρο των Αθηνών, την Τρίτη 04/05/2010

Λήψη φωτογραφιών από τον Δημήτρη Β. Γερονίκο
Fotografìas hechas por Dimitris V. Geronikos