Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Η εγκατάλειψη του Πάρκου Αγρινίου ~ El abandono del Parque de Agrinio ~ The abandonment of Agrinio 's Park

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Γερονίκο στο Πάρκο Αγρινίου, την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.

Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris Geronikos en el Parque de Agrinio, el jueves 4 de marzo de 2021.

The photographs are taken by © Dimitris Geronikos in Agrinio 's Park, on Thursday, March 4 of 2021.