Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

Η εγκατάλειψη του Λόφου Στρέφη στην Αθήνα ~ El abandono de la Colina Strefi en Atenas ~ The abandonment of Strefi Hill in Athens

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Γερονίκο στο Λόφο Στρέφη, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021. 

Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris Geronikos en la Colina Strefi, el domingo 24 de enero de 2021.

The photographs are taken by © Dimitris Geronikos in Strefi Hill, on Sunday, January 24 of 2021.