Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009

The Acheloos Delta in Aitoloakarnania - The Ebro Delta in Catalonia

Photography Exhibition:
The Acheloos Delta in Aitoloacarnania – The Ebro Delta in Catalonia
Common Destiny

The natural flow of rivers leads to the sea, where their journey ends.

Depending on their size, they form lakes and natural ecosystems by the sea. There are many such rivers in the Mediterranean as there are many different civilisations, which have flourished along their watercourses, over the passage of centuries. Yet there exist two significantly parallel cases of rivers, which flow into the Mediterranean; river Acheloos in the prefecture of Aitoloacarnania (Western Greece) and river Ebro in Catalonia (el Rìo Ebro en Cataluña – Eastern Spain), given the similarity of their heritage and ecosystems. Their common destiny throughout modern Mediterranean history is quite intriguing for any researcher, seeing as both rivers, which have played key roles in the evolution of the civilisation of their people, have been subject to redirection of their natural flow by means of aqueducts.

It is natural for any Mediterranean person, who has connected river Acheloos with his childhood myths of the Herculean duel against the animistic deity of Acheloos that he would like to be acquainted with the qualities of the ‘twin’ river Ebro in Catalonia. In that respect, an exploration of the area suggests itself. In particular, when such a trip is combined with photography, the visitor is spurred to compare the landscape, to ‘communicate’ with pictures and finally conclude that there are no substantial differences between the two ecosystems mentioned above.

These landscapes depict clearly the common course of the two rivers, throughout the ages. The case of Ebro is known; it has retained its natural source, flow and estuary, thus giving life to its surroundings…

What will Acheloos’ fate be? Will history be rerouted?

Demitris V. Geronikos

(Translation into English by Thomas P. Sypsas)

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

Το Δέλτα του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία - Το Δέλτα του Έμπρο στην Καταλονία

Έκθεση Φωτογραφίας:
To Δέλτα του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία – To Δέλτα του Έμπρο στην Καταλονία
Τύχη Κοινή…


Η φυσική ροή των ποταμών είναι ο δρόμος προς τη θάλασσα.

Εκεί καταλήγουν, ανάλογα με το μέγεθος τους σχηματίζουν λίμνες και παραθαλάσσια φυσικά οικοσυστήματα. Τέτοια ποτάμια στη Μεσόγειο είναι πολλά, όπως επίσης πολλοί είναι και οι διαφορετικοί πολιτισμοί που έχουν αναπτυχθεί στις κοίτες τους κατά τη διάρκεια των αιώνων. Δύο σημαντικές περιπτώσεις ποταμών που εκβάλουν στη Μεσόγειο είναι ο Αχελώος στην Αιτωλοακαρνανία και ο Έμπρο στην Καταλονία (: el Rìo Ebro en Cataluña). Η κοινή τύχη αυτών των ποταμών στη σύγχρονη ιστορία της Μεσογείου κεντρίζει το ενδιαφέρον του ερευνητή, καθώς έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των λαών που τους περιβάλουν - ενώ παράλληλα έχει σχεδιαστεί η εκτροπή από τη φυσιολογική τους ροή.

Eίναι φυσικό για κάθε άνθρωπο της Μεσογείου, που έχει συνδέσει το άκουσμα του ποταμού Αχελώου με τους μύθους του Ηρακλή στα παιδικά του παιχνίδια, να θέλει να γνωρίσει την αξία του αδερφού ποταμού Έμπρο στην Καταλονία… Ως εκ τούτου το ταξίδι και η περιήγηση στις περιοχές αυτές έρχεται φυσιολογικά. Όταν το ταξίδι αυτό συνοδεύεται από φωτογραφία, παρακινεί το θεατή να συγκρίνει τοπία, να συνδιαλέγεται με εικόνες και τελικά να διαπιστώνει πως όντως ουσιαστικές διαφορές στα αναφερόμενα οικοσυστήματα δεν υπάρχουν.

Από τις εικόνες των τοπίων φαίνεται η κοινή έως σήμερα πορεία των ποταμών στη ροή των αιώνων - η τύχη του ποταμού Έμπρο είναι γνωστή, συνεχίζει να πηγάζει, να ρέει και να εκβάλει δίνοντας ζωή σε ό,τι τον περιβάλλει.

Η τύχη του ποταμού Αχελώου ποιά μπορεί να είναι;

Δημήτρης Β. Γερονίκος

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009

Red de riego en la zona geográfica del delta del Aquelòos en Etoloakarnania

Δίκτυο άρδευσης στη γεωγραφική ζώνη του δέλτα του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2009

Ecosistema en las orillas del río del Aquelòos

Οικοσύστημα στις όχθες του ποταμού Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΚαλλιεργήσιμη γη στην αρδεύσιμη περιοχή του δέλτα του Αχελώου

Tierra de cultivos en la zona de riego del delta del Aquelòos

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ecosistema en la zona geográfica del delta del Aquelòos

Οικοσύστημα στη γεωγραφική ζώνη του δέλτα του Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΤοπίο στην περιοχή του δέλτα του Έμπρο στην Καταλωνία

Paisaje en la región del delta del Ebro en Catalunya

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΚυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

Paisaje en la región del delta del Aquelòos

Τοπίο στην περιοχή του δέλτα του Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο
Λευκοί αμνοί σιτιζόμενοι από τη γη του δέλτα του Αχελώου

Ovejas blancas alimentandose de la tierra del delta del Aquelòos

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΠαρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009

Reflejo en las aguas del delta del rio Aquelòos

Αντανάκλαση στα νερά του δέλτα του ποταμού Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο
Αντανάκλαση στα νερά του δέλτα του ποταμού Αχελώου

Reflejo en las aguas del delta del rio Aquelòos

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΠέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009

Reflejo en las aguas del delta del rio Ebro

Αντανάκλαση στα νερά του δέλτα του ποταμού Έμπρο

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Αντανάκλαση στα νερά του δέλτα του ποταμού Έμπρο

Reflejo en las aguas del delta del rio Ebro

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΤετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009

Las aguas del delta del rio Aquelòos en Etoloakarnania

Τα νερά του δέλτα του ποταμού Αχελώου στην Αιτωλακαρνανία

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Τα νερά του δέλτα του ποταμού Έμπρο στην Καταλωνία

Las aguas del delta del rio Ebro en Catalunya

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

Tierra de cultivos en la zona de riego del delta del Aquelòos

Καλλιεργήσιμη γη στην αρδεύσιμη περιοχή του δέλτα του Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Καλλιεργήσιμη γη στην περιοχή του δέλτα του Έμπρο

Tierra de cultivos en la zona del delta del Ebro

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009

Un Buey en el Delta del Rio Aquelòos (: Αχελώος) en Etoloakarnania

Ένας βους στο δέλτα του ποταμού Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. ΓερονίκοΚυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2009