Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011

La cosecha de uvas en Kryoneri de Corinthia - Ο τρύγος στο Κρυονέρι Κορινθίας - The grape harvest at Krioneri of Corinthia

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en los viñedos de agricultura ecológica de la familia Papathanasiu en el ecosistema de Kryoneri de Corinthia, el lunes 19 de septiembre de 2011.Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στους αμπελώνες οικολογικής γεωργίας της οικογένειας Παπαθανασίου στο οικοσύστημα του Κρυονερίου της Κορινθίας, τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011.The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos at the vineyards of organic agriculture of the family Papathanasiou in the ecosystem of Krioneri of Corinthia, on Monday 19 of September 2011.