Τρίτη 15 Απριλίου 2008

Σάββατο 5 Απριλίου 2008

Τι εστί Εντεριώνη;

Εντεριώνη (Medulla, γαλλ. Moelle, αγγλ. Pith) καλείται η μαλακή, σπογγώδης και ελαφρά ουσία που συναντάται στο κέντρο του στελέχους πολλών φυτών. Συνήθως συνίσταται από κυτταρώδη ιστό μόνο. Κατά τη νεαρή ηλικία των φυτών τα κύτταρα που απαρτίζουν την εντεριώνη είναι γεμάτα υγρά ενώ αργότερα κενώνονται μένουν ξηρά και αποξυλούνται. Γι΄ αυτό ο Θεόφραστος ονομάζει την εντεριώνη και μήτρα ή καρδιά (Φ.΄Ι. 1,2,6) και διακρίνει αυτή σε σαρκώδη, υμενώδη και ξυλώδη(Φ.'Ι.1,6,1). Διά των ηθμαγγειωδών κυττάρων της εντεριώνης λαμβάνει χώρα η επικοινωνία μεταξύ των υπέργειων και των υπόγειων οργάνων του φυτού. Μεταφέρεται δηλαδή νερό από τις ρίζες στα φύλλα, όπου μέσω της φωτοσύνθεσης δεσμεύεται διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα εκλύεται οξυγόνο, συντίθεται η τροφή και συνεχίζεται η ζωή...