Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

22 φωτογραφίες της Απουλίας αφιερωμένες στο 2022 ~ 22 fotografías de Apulia dedicadas al 2022 ~ 22 photographs of Apulia dedicated to 2022

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Γερονίκο στα οικοσύστηματα της περιφέρειας της Απουλίας στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια ημερών του Δεκεμβρίου του 2021.

Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris Geronikos en los ecosistemas de la región de Apulia en Italia, durante unos días de diciembre de 2021.

The photos are taken by ©Dimitris Geronikos in ecosystems of Apulia's region in Italy, during some days of December 2021. Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Τσιμέντα στον Παρθενώνα ~ Cementos en el Partenón ~ Cements at Parthenon

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Γερονίκο στον Παρθενώνα της Ακρόπολης των Αθηνών, την Κυριακή 4 Απριλίου 2021.

Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris Geronikos en el Partenón de Acrópolis de Atenas, el domingo 4 de abril de 2021.

The photographs are taken by © Dimitris Geronikos at Parthenon of Athens´ Acropolis, on Sunday, April 4 of 2021.

 

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Η εγκατάλειψη του Πάρκου Αγρινίου ~ El abandono del Parque de Agrinio ~ The abandonment of Agrinio 's Park

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Γερονίκο στο Πάρκο Αγρινίου, την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.

Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris Geronikos en el Parque de Agrinio, el jueves 4 de marzo de 2021.

The photographs are taken by © Dimitris Geronikos in Agrinio 's Park, on Thursday, March 4 of 2021.