Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011

Octubre de 2011, un mes de resistencia - Οκτώβριος του 2011, ένας μήνας αντίστασης - October of 2011, a month of resistance

Fotografías realizadas por © Dimitris V. Geronikos, durante los días 5, 19, 20 y 28 de Octubre de 2011. Las fotografías son dedicadas a la memoria de Kostas Balafas (1920-2011) que era fotógrafo de la Resistencia Helénica en contra los Nazis.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, κατά τη διάρκεια των ημερών 5, 19, 20 και 28 Οκτωβρίου 2011. Οι φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Κώστα Μπαλάφα (1920-2011) που ήταν φωτογράφος της Ελληνικής Αντίστασης κόντρα στους Ναζί.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos, during the days 5th, 19th, 20th and 28th October 2011. The photos are dedicated to the memory of Kostas Balafas (1920-2011) who was a photographer of the Hellenic Resistance against the Nazis.