Τετάρτη 16 Ιουλίου 2008Μία φωτογραφία από έκθεση εγκατάστασης γλυπτικής στην α.σ.κ.τ,
25 - 27 ιουνίου / εργοστάσιο
Una fotografίa de exposiciόn de escultura en la escuela de bellas artes
de atenas
25-27 de junio / fabrica