Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010

Actividad en la autopista de peaje que se llama Attiki odos, en Domingo 28 de Marzo de 2010

Δραστηριότητα στον αυτοκινητόδρομο μετά διοδίων που καλείται Αττική οδός, την Κυριακή 28 του Μάρτη του 2010.
Φωτογραφία από τον Δημήτρη Β. Γερονίκο
Fotografìa hecha por Dimitris V. Geronikos

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010

Έχουμε Πόλεμο; ¿Tenemos Guerra?

La fotografìa es realizada por Dimitris V. Geronikos durante la manifestacion del 11 de Marzo de 2010 en el centro de Atenas.
Η φωτογραφία έχει ληφθεί από Δημήτρη Β. Γερονίκο κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, στις 11 Μαρτίου του 2010 στο κέντρο των Αθηνών.

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010

Δραστηριότητα στην Ακρόπολη των Αθηνών - Actividad en Acròpolis de Atenas - Activity in Acropolis of Athens

Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Γερονίκο στο οικοσύστημα του Παρθενώνα την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010.

 La fotografía ha sido realizada por © Dimitris Geronikos en el ecosistema de Partenon, el miércoles 10 de marzo de 2010.

The photo is taken by ©Dimitris Geronikos in ecosystem of Partenon, on Wednesday, March 10 of 2010.