Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010

Manifestaciones en Martes 23 de Marzo de 2010 en el centro de Atenas - Διαδηλώσεις την Τρίτη 23 του Μάρτη του 2010 στο κέντρο των Αθηνών

Λήψη φωτογραφιών από τον Δημήτρη Β. Γερονίκο
Fotografìas hechas por Dimitris V. Geronikos


Δεν υπάρχουν σχόλια: