Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010

Δραστηριότητα στην Ακρόπολη των Αθηνών - Actividad en Acròpolis de Atenas - Activity in Acropolis of Athens

Λήψη φωτογραφίας από © Δημήτρη Γερονίκο στο οικοσύστημα του Παρθενώνα την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010.

 La fotografía ha sido realizada por © Dimitris Geronikos en el ecosistema de Partenon, el miércoles 10 de marzo de 2010.

The photo is taken by ©Dimitris Geronikos in ecosystem of Partenon, on Wednesday, March 10 of 2010.


Δεν υπάρχουν σχόλια: