Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010

Actividad por el camping libre en la penìnsula griega, en Sàbado 26 de Junio de 2010 en la plaza de Constituciòn en el centro de Atenas

Δραστηριότητα για την ελεύθερη κατασκήνωση στην ελληνική χερσόνησο, το Σάββατο 26 του Ιουνίου του 2010 στην πλατεία Συντάγματος στο κέντρο των Αθηνών.
Λήψη φωτογραφιών από τον Δημήτρη Β. Γερονίκο

Fotografìas hechas por Dimitris V. Geronikos


Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010

Manifestaciòn en contra del ataque sionista –en aguas internacionales– a la Flotilla de la Libertad que trasladaba ayuda humanitaria por Gaza

Διαδήλωση κατά της σιωνιστικής επίθεσης –σε διεθνή ύδατα– στο Στόλο της Ελευθερίας που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα
Λήψη φωτογραφίων από τον Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κέντρο των Αθηνών, την Πέμπτη τρεις του Ιουνίου του δύο χιλιάδες δέκα.
Fotografìas hechas por Dimitris V. Geronikos en el centro de Atenas en Jueves tres de Junio de dos mil diez.