Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010

Actividad por el camping libre en la penìnsula griega, en Sàbado 26 de Junio de 2010 en la plaza de Constituciòn en el centro de Atenas

Δραστηριότητα για την ελεύθερη κατασκήνωση στην ελληνική χερσόνησο, το Σάββατο 26 του Ιουνίου του 2010 στην πλατεία Συντάγματος στο κέντρο των Αθηνών.
Λήψη φωτογραφιών από τον Δημήτρη Β. Γερονίκο

Fotografìas hechas por Dimitris V. Geronikos


Δεν υπάρχουν σχόλια: