Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

Solidaridad con los insurgentes de Francia y Grecia
Αλληλεγγύη στους εξεγερμένους της Γαλλίας και της Ελλάδας
Solidarity with the insurgents of France and Greece
Fotografìa realizada por Dimitris Geronikos en la calle Mavromihali en el centro de Atenas. Λήψη φωτογραφίας από τον Δημήτρη Γερονίκο επί την οδό Μαυρομιχάλη στο κέντρο των Αθηνών. Photography taken by Dimitris Geronikos at Mavromihali street in the center of Athens.