Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Τσιμέντα στον Παρθενώνα ~ Cementos en el Partenón ~ Cements at Parthenon

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Γερονίκο στον Παρθενώνα της Ακρόπολης των Αθηνών, την Κυριακή 4 Απριλίου 2021.

Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris Geronikos en el Partenón de Acrópolis de Atenas, el domingo 4 de abril de 2021.

The photographs are taken by © Dimitris Geronikos at Parthenon of Athens´ Acropolis, on Sunday, April 4 of 2021.

 

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Η εγκατάλειψη του Πάρκου Αγρινίου ~ El abandono del Parque de Agrinio ~ The abandonment of Agrinio 's Park

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Γερονίκο στο Πάρκο Αγρινίου, την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021.

Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris Geronikos en el Parque de Agrinio, el jueves 4 de marzo de 2021.

The photographs are taken by © Dimitris Geronikos in Agrinio 's Park, on Thursday, March 4 of 2021.

 
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

Η εγκατάλειψη του Λόφου Στρέφη στην Αθήνα ~ El abandono de la Colina Strefi en Atenas ~ The abandonment of Strefi Hill in Athens

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Γερονίκο στο Λόφο Στρέφη, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021. 

Las fotografías han sido realizadas por © Dimitris Geronikos en la Colina Strefi, el domingo 24 de enero de 2021.

The photographs are taken by © Dimitris Geronikos in Strefi Hill, on Sunday, January 24 of 2021.