Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

El ecosistema de Monodendri y Vrajneika - Το οικοσύστημα Μονοδενδρίου και Βραχνεΐκων - The ecosystem of Monodendri and Vrahneika

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de zona geográfica de Monodendri y Vrajneika de Patras, el Lunes 31 de Octubre de 2011.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα της γεωγραφικής περιοχής Μονοδενδρίου και Βραχνεΐκων των Πατρών, τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of the geographical area Monodendri and Vrahneika of Patras, on Monday October 31th 2011.