Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Διεθνής έκθεση Κάνναβης στην Αθήνα (2018) ~ Exposición internacional de Cannabis en Atenas (2018) ~ Ιnternational exposition of Cannabis in Athens (2018)


Λήψη φωτογραφιών από ©Δημήτρη Β. Γερονίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης διεθνούς έκθεσης Κάνναβης στην Αθήνα, 12 – 14 Ιανουαρίου 2018.
Las fotografías han sido realizadas por ©Dimitris V. Geronikos durante la primera exposición internacional de Cannabis en Atenas, 12 – 14 de enero de 2018.
The photos are taken by ©Dimitris V. Geronikos during the first international exposition of Cannabis in Athens, 12 – 14 of January, 2018.