Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Έργο σε πρόοδο

Κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού η Έρκου και ο Νταβίντ με προσκάλεσαν σ’ ένα ταξίδι στην κωμόπολη Μαϊμόνα (: Los Santos de Maimona) της δυτικής Ισπανίας, ώστε να συμμετέχουμε στην 8η διεθνή συνάντηση του δικτύου Arquitecturas Colectivas (AA.CC.). Η Μαϊμόνα βρίσκεται στα σύνορα με την Πορτογαλία, στην περιφέρεια της Εξτρεμαδούρα, με σύμβολο για την τοπική κοινωνία να είναι ο χοίρος και τα μεγάλα βοσκοτόπια.

   
To δίκτυο AA.CC. (σε ελέυθερη μετάφραση Συλλογικές Αρχιτεκτονικές) αποτελείται από άτομα και ομάδες που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχική δημιουργία του αστικού περιβάλλοντος. Η πρόθεσή του είναι να συνδέσει τους διάφορους φορείς αστικής επιρροής προς την κατεύθυνση της συλλογικής δημιουργίας των ανθρωπογενών ενδιαιτημάτων. Ενδιαίτημα είναι ο οικότοπος (: habitat) που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί ζει και αναπαράγεται συνήθως ένα είδος, ένας πληθυσμός ή μία βιοκοινότητα. Αποτελεί μια σύνθετη οντότητα, που στα σύγχρονα αστικά σύνολα συνδυάζει την κατασκευή και την κοινωνία, τις πολιτισμικές και τεχνολογικές πτυχές του δικτύου.


Ουσιαστικά, το προαναφερόμενο δίκτυο παρέχει ένα οργανικό πλαίσιο για κατανεμημένη συνεργασία σε διάφορους τύπους έργων και πρωτοβουλιών. Αυτό εκδηλώνεται κυρίως με τρεις τρόπους:
- με φυσικές συναντήσεις προσώπων (όπου γίνεται ανταλλαγή εμπειριών, εργαστήρια, δοκιμή πρωτοτύπων),
- με συστήματα διαδικτυακής κι όχι μόνο επικοινωνίας (on-line) και
- με συνεργατικά έργα-διαδικασίες (μελέτη και κατασκευή έργων, συνεργασία και υποστήριξη συμμετοχική διαδικασιών, πόροι, ανταλλαγή εμπειριών και αμοιβαίας υποστήριξης).Η διεθνής συνάντηση λοιπόν, από 4 έως 13 Σεπτεμβρίου, αφορούσε στη συμμετοχική αναδιοργάνωση του αστικού χώρου ∙ σ' αυτήν συμμετείχαν περισσότερες από 30 συλλογικότητες και 200 περίπου άτομα προερχόμενα από το σύνολο της ισπανικής επικράτειας, τη Λατινική Αμερική, και την Ευρώπη, με συνδετικό κρίκο τις διαφορετικές πρακτικές, οι οποίες σχετίζονται με τα κοινά.

  
Το σύνθημα του συνεδρίου ήταν #PorkInProgress. Ένα παιχνίδι με λέξεις και με πολλαπλές αναγνώσεις, που καθορίζονται από τη χρήση ενός από τα πιο αντιπροσωπευτικά σύμβολα του συλλογικού φαντασιακού για την περιφέρεια της Εξτρεμαδούρα, όπως είναι το χοιρινό. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στην έννοια της "εργασίας σε εξέλιξη", η οποία αντιπροσωπεύει το δίκτυο AA.CC., βασισμένη σε μία ζωντανή διαδικασία αλλαγής, διαπερατής και οργανικής ανάπτυξης.


Η συνάντηση είχε ως έδρα τις εγκαταστάσεις La Fábrika detodalavida (LFdTV), ένα χώρο που αυτοπροσδιορίζεται ως «κοινωνικό εργοστάσιο για τη διαχείριση της γης, του ελεύθερου χρόνου και κουλτούρας της υπαίθρου, όπου πρακτικές συνεργασίας δημιουργούνται γύρω από τις φιλοσοφίες του ελεύθερου πολιτισμού και των κοινών». 
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις ήταν ένα εγκαταλελειμμένο από το 1974, εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου που εκτείνεται σε 40.000 τετραγωνικά μέτρα δημόσιας γης.


Μία βασική εργασία είναι η δημιουργία ταξινομημένων δομών προκειμένου να διευκολύνονται αλλαγές, που προωθούν την ανθρώπινη διαχείριση του πολιτισμού ως ανοιχτό κώδικα, την αυτοδιαχείριση ως πολιτική πράξη και ικανότητα προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες της κάθε περιοχής, αφήνοντας εκτός οντότες που δεν συμφωνούν με τις αρχές αυτές. Η συνάντηση αυτή έχει επίσης ως στόχο να πραγματοποιήσει μια διευρυμένη απεικόνιση των αναγκών, επιθυμιών και προτεραιοτήτων των πολιτών, ώστε να μάθουν από τις βέλτιστες πρακτικές και στρατηγικές που διασφαλίζουν στην κοινωνία μια συμμετοχική πόλη.


Η συμμετοχή μας εκεί, συνδυάστηκε με την παρουσίαση εργαλείων για το δημόσιο χώρο, όπως είναι το Public Space Tools (PST) ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από Straddle3 (Βαρκελώνη) και WWB (Σεβίλλη) για την προώθηση της χειραφέτησης των πολιτών σε κρίσιμες, δημιουργικές και αντισυμβατικές εφαρμογές. Παράλληλα παρουσιάστηκε κι εξηγήθηκε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το εργαλείο arquitecturascolectivas.net.


Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του προαναφερόμενου χώρου, ενός νέου πόρου ανοικτού δικτύου, που αποτελεί το αποτέλεσμα πολλών ετών συλλογικής εργασίας, έρευνας από ομάδες και άτομα που εμπλέκονται στην ανάπτυξη νέων εργαλείων για τη συμμετοχική αναδημιουργία του αστικού περιβάλλοντος και συνδέονται με την κοινότητα AA.CC..


Προσωπικά, κλήθηκα να παρουσιάσω τι συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τη χρήση του δημόσιου χώρου από τους πολίτες (από τα χρόνια των έργων των ολυμπιακών αγώνων 2004 και μετά), ιδιαίτερα των πάρκων και των χώρων πρασίνου υψηλής βλάστησης - επικεντρώνοντας στη διάσταση για αυτοδιαχείριση των χώρων αυτών. Παράλληλα πραγματοποίησα ένα φωτογραφικό ρεπορτάζ του συνεδρίου.  

Η συζήτηση μετά τις παρουσιάσεις ανέδειξε το κοινό ενδιαφέρον για την επικαιροποίηση της έννοιας Αγορά στη σύγχρονη εποχή, όπως αυτή νοηματοδοτήθηκε στα κλασσικά χρόνια, σημαίνοντας δηλαδή την καρδιά της δημόσιας ζωής της πόλης.


Ήταν ένα συνέδριο με ελεύθερο και ανοικτό χαρακτήρα που στόχευε κυρίως στο να συνομιλήσουν οι συμμετέχοντες, να ανταλλάξουν ιδέες και να εργαστούν για τη συμμετοχική και συλλογική αναδιαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος σε όλες τις πτυχές του, από την κοινωνιολογία και την ανθρωπολογία, τον ακτιβισμό και την εκπαίδευση, την κοινωνική και πολιτισμική διαχείριση, την αρχιτεκτονική τοπίου και την οικολογία, την πολεοδομία και την τεχνολογία έως τους αμέτρητους επαγγελματίες που εργάζονται εντός του δικτύου της κοινότητας.


Παράλληλα άλλες προσδοκίες των διοργανωτών που επετεύχθησαν σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσαν:
- Η ανάδειξη της πόλης φιλοξενίας Los Santos de Maimona, των γραφικών της γωνιών, του λαϊκού πολιτισμού και τοπικής γαστρονομίας και κατ’ επέκταση ολόκληρης της περιφέρειας της Εξτρεμαδούρα.
- Η στήριξη της πρωτοβουλίας La Fábrika detodalavida και των δομών εργασίας της, ως σημείο αναφοράς για την εξυγίανση των δημόσιας φυσικής κληρονομιάς των χώρων εν αχρηστία.
- Η εξερεύνηση και η ενίσχυση ορισμένων από τις συνεργατικές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, η δικτύωση και διασύνδεσή τους σε διεθνές επίπεδο με άλλα παρόμοια έργα.

    
Η φετινή συνάντηση έχει ιδιαίτερη αξία διότι σμίλεψε με ενδιαφέροντες τρόπους την ενίσχυση της ταυτότητας των ανθρώπων στο αγροτικό περιβάλλον, μέσω συλλογικών και δημιουργικών δράσεων. Mε λίγα λόγια, πως οι πολίτες μπορούν να εμπλακούν άμεσα σε αυτό-οργανωμένες διαδικασίες που συμβάλουν στη διακυβέρνηση των πόλεων. Έργα και πράξεις όπου οι άνθρωποι συν-εργάζονται μέσω κοινών δραστηριοτήτων με τις οποίες διαμορφώνουν το περιβάλλον τους, βελτιώνουν τη ζωή τους και αναπτύσσουν νέες κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις. 


Το επόμενο ραντεβού για το 2016, αποφασίστηκε συλλογικά στη συνέλευση του συνεδρίου, να πραγματοποιηθεί στην αγαπημένη πόλη της Μαδρίτης.

   
Μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα ¨LaFábrika detodalavida (LFdTV)¨ στη γεωγραφική περιοχή που ονομάζεται Los Santos de Maimona (Extremadura), κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ των ημερών 9 και 13 Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε. 

Photos by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of ¨LaFábrika detodalavida (LFdTV)¨ at the geographical zone that is called Los Santos de Maimona (Extremadura), during the period of the days 9 and 13 of September of two thousand fifteen.

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de ¨LaFábrika detodalavida (LFdTV)¨ en la zona geográfica que se llama Los Santos de Maimona (Extremadura), durante el periodo entre los dias 9 y 13 de septiembre de dos mil quince.

Obra en progreso

El verano pasado Erku y David me invitaron a un viaje a Los Santos de Maimona un pequeño pueblo situado en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Oeste de España), muy cerca de la frontera con Portugal cuyo símbolo es el cerdo y las grandes dehesas. Fuimos allí para participar en el octavo encuentro internacional de la red Arquitecturas Colectivas (AA.CC.).


   
ArquitecturasColectivas (AA.CC.) es una red de personas y equipos que están interesados en la cronstrucción participativa del entorno urbano. Su intención es la de relacionar los factores que más influyen en los procesos de urbanización con el objetivo de desarrollar los hábitats antropogénicos, los cuales se caracterizan por sus circunstancias especiales. Allí viven y se reproducen una especie, una población o una biocomunidad. Es una entidad compleja en la que las técnicas de construcción se combinan con los aspectos más sociales, culturales y tecnológicos de las actuales estructuras urbanas.

   
Más concretamente, dicha red proporciona un marco orgánico para la cooperación que se divide en diversos tipos de proyectos e iniciativas. Esto ocurre principalmente en tres formas:
- A través de reuniones físicas de personas (donde hay intercambio de experiencias, talleres y pruebas de prototipos)
- A través de Internet y otros sistemas de comunicación on line,
- A través de proyectos / procesos de colaboración (estudio y realización de obras, cooperación y sostén a los procesos participativos, recursos, intercambio de experiencias y apoyo mutuo).


La temática del encuentro internacional (4 - 13 de Septiembre) tenía que ver con la reorganización participativa del espacio urbano. Presenciaron dicha reunión más de 20 colectivos y unas doscientas personas de toda España, Europa y América Latina y todas ellas se ocupan de las diversas prácticas que atañen a los asuntos públicos y los bienes comunes.


  
El eslogan de encuentro era PorkinProgress. Un juego de palabras con multíplices lecturas que resulta de la relación entre uno de los símbolos más representativos del imaginario colectivo sobre Extremadura, como es el cerdo, y el concepto de “trabajo en proceso” (en inglés work in progress, la marca de AA.CC) basado en algo vivo, cambiante, permeable y en continuo crecimiento orgánico.

    
El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de LaFábrika detodalavida(LFdTV), un espacio definido como un laboratorio social para la gestión del territorio, el tiempo libre y la ociocultura rural, donde se generan prácticas cooperativas sobre las filosofías de la cultura libre y del bien común. Dicho edificio - es decir una fábrica de producción de cemento que se extiende por 40.000 metros cuadrados de suelo público - se encontraba en estado de abandono desde 1974.


Una tarea fundamental es la creación de estructuras catalogadas para facilitar cambios que promuevan la gestión humana de la cultura en código abierto y la capacidad de adaptación a las condiciones del lugar y las necesidades de cada región, algo que resulta de la autogestión como un acto político. Con este encuentro además se pretende realizar una visualización más amplia de los deseos y prioridades de la ciudadanía, así como aprender de las mejores prácticas y estrategias que aseguren a la sociedad una ciudad más participativa.

   
Nuestra participación allí se realizó con la presentación de la herramienta para el espacio público, Public Space Tools (PST), desarrollada por Straddle3 (Barcelona) y WWB (Sevilla) con la colaboración de LaFábrika detodalavoida, esta herramienta nace con la finalidad de promover la emancipación de los ciudadanos en aplicaciones críticas, creativas y no convencionales del espacio público. Asimismo se presentó y se explicó como funciona la red de arquitecturas colectivas.


Durante el taller se presentaron directrices para la activación del espacio y de un nuevo recurso de la red abierta que constituye un resultado de años de trabajo colectivo de grupos e individuos involucrados en el desarrollo de nuevos instrumentos para la reconstrucción participativa del entorno urbano relacionados con la comunidad de AA.CC..

   
Fui invitado personalmente a presentar lo que últimamente sucede en Grecia con el uso ciudadano del espacio público (a partir de los años de las obras públicas realizadas en vista de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004), con una atención destacada en parques y espacios verdes con vegetación alta y en la dimensión de la autogestión de estos sitios. Asimismo he tenido la oportunidad de realizar un reportaje fotográfico sobre el encuentro. El debate que se generó posteriormente puso en evidencia el interés común en la actualización del concepto de Agorá en los tiempos modernos que en la época clásica indicaba el corazón de la vida pública de la ciudad.

   
Fue un encuentro con un carácter libre y abierto cuyo principal objetivo consistía en el intercambio de ideas entre los asistentes con el fin de trabajar en la remodelación participativa y colectiva de la ciudad en todos sus aspectos, mediante las aportaciones de sociólogos, antropólogos, activistas, educadores, gestores sociales y culturales, paisajistas, ecologistas, urbanistas, profesionales de la tecnología y muchos otros que están en la comunidad de la red.

  
Asimismo, se cumplieron muchos de los objetivos de los organizadores como:
- Promocionar tanto el pueblo de Los Santos de Maimona (con sus rincones más pintorescos y su propia cultura y gastronomia) y también toda la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Apoyar iniciativas como la de "LaFábrica detodalavida" y sus estructuras de trabajo como un referente para la recuperación del valor patrimonial de espacios públicos en desuso.
- Explorar, reforzar y publicar en la red algunas de las prácticas colaborativas que se desarrollan en la región para que puedan estar relacionadas con otros procesos/proyectos similares a nivel internacional.


La reunión de este año ha tenido un valor especial puesto que se ha desarrollado de tal manera que la identidad de las personas en las zonas rurales se ha visto reforzada a través de acciones colectivas y creativas. En pocas palabras, se ha demostrado cómo la gente puede estar directamente involucrada
en procesos de autorganización que contribuyan a la gobernabilidad de las ciudades. Los proyectos y acciones en los que las personas colaboran a través de actividades conjuntas que dan forma a su entorno, mejoran sus vidas y, en consecuencia, ayudan a ampliar relaciones sociales y económicas.

La próxima cita para el año 2016 decidida colectivamente en la Asamblea final tendrá lugar en la querida ciudad de Madrid.


Quiero dar las gracias a Antonio Giovetti y Siro Santos para las observaciones y correcciones que han hecho en la traducción española del texto.Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de ¨LaFábrika detodalavida (LFdTV)¨ en la zona geográfica que se llama Los Santos de Maimona (Extremadura), durante el periodo entre los dias 9 y 13 de septiembre de dos mil quince.

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα ¨LaFábrika detodalavida (LFdTV)¨ στη γεωγραφική περιοχή που ονομάζεται Los Santos de Maimona (Extremadura), κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ των ημερών 9 και 13 Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε. 
 
Photos by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of ¨LaFábrika detodalavida (LFdTV)¨ at the geographical zone that is called Los Santos de Maimona (Extremadura), during the period of the days 9 and 13 of September of two thousand fifteen.

Work in progress

Last summer, Erku and David invited me to visit Los Santos de Maimona, a small town in the autonomous community of Extremadura in western Spain, very close to the Portuguese border, for this year's annual meeting of the Arquitecturas Colectivas (AACC) network.


AACC is a network of people and projects that are actively involved in participatory creation of the urban environment. The aim of the network is to connect different factors that strongly influence urbanisation processes, in order to develop anthropogenic habitats that are characterised by special circumstances, and the communities that live in them. AACC is a complex network that combines practical and construction techniques with more social, cultural and technological aspects of urban contexts.


More specifically, AACC offers an organic framework for cooperation that can be divided into different types of projects and initiatives. It does this principally in three ways:
- Through face-to-face meetings for sharing experiences, workshops, and prototypes,
- Through the Internet and other systems of digital communication,
- Through projects / collaboration processes (analysing and producing works, cooperation and support of participatory processes, resources, pooling of experiences, and mutual support).


The theme of this year’s international meeting, which took place from 4 to 13 September, revolved around the participatory restructuring of urban space. The meeting brought together over 20 collectives and some two hundred people from around Spain, Europe, and Latin America, all involved with diverse practices concerning public matters and the commons.  


The slogan of the meeting was “Pork in Progress”, a play on words on many levels inspired, on one hand, by pigs and pig farming, a major industry in the region and one of the most representative symbols of the collective imaginary of Extremadura, and, on the other, the idea of “work in progress” one of the ideas underpinning AACC as a network that is alive, changing, permeable and in constant organic growth.


The meeting took place at LaFábrika detodalavida (LFdTV), a self-managed social laboratory for the management of space, free time, and rural culture that generates cooperative practices based on the philosophies of free culture and the commons. The premises, which are a former cement factory on 40,000 square metres of public land, had been abandoned since 1974 until the LFdTV collective decided to reappropriate it as a self-managed cultural centre.


A pressing task for citizens today is to generate structures that promote cultural management based on an open source philosophy, bypassing entities that do not share those principles and do not have the capacity to adapt to the needs and conditions of the specific space. Self-management as a political act. The AACC meeting was in line with this mission and philosophy, and also aimed to more broadly highlight the needs and priority of citizens, and to promote good practices and strategies that ensure a more participatory society.


Our participation at the AACC meeting was linked to the presentation of the project Public Space Tools (PST), developed by Straddle3 and WWB in collaboration with ¨LaFábrika detodalavida (LFdTV)¨, as a tool for citizen emancipation through critical, creative, and non-conventional applications. During the meeting, the team also worked on expanding and improving the functionality of the AACC website (arquitecturascolectivas.net).
 

The PST workshop presented guidelines for the activation of public space through the PublicSpace.Tools project that the team has been developing over the past year as an open platform. It is part of a strategy of generating new tools for participatory reconstruction of the urban environment within the AACC community and its philosophy.


I was invited to the meeting to talk about recent developments in Greece in relation to citizen use of public space (as from the start of public works in the lead up to the 2004 Olympic Games in Athens), with a particular focus on parks and green spaces with high levels of vegetation, and about the self-management of these places. At the same time, I had the opportunity to produce a photographic report of the meeting. The debate that followed my presentation showed the shared interest in updating the concept of the Agora – which was the heart of public life in cities in Classical times – for the present.


The AACC meeting was free and open, and its main objective was to share and exchange ideas among participants, with a view to promoting the participatory, collaborative remodelling of the urban environment in all its aspects, through contributions from sociologists, anthropologists, activists, educators, social and cultural managers, landscape designers, environmentalists, urbanists, technology professionals and many others who form part of the community.


Many of the objectives of the organisers were met, including:
- To promote the town of Los Santos de Maimona (including its landscape, peculiarities, culture, and gastronomy) and the region of Extremadura in general, which can be considered peripheral in relation to the administrative centres of Spain.
- To support LaFábrika detodalavida and its structures and processes, as a benchmark project for the recovery of the heritage value of neglected or abandoned public spaces and facilities.
- To explore, reinforce, and publicise some of the collaborative practices that take place in the Extremadura region, so that they can connect to other similar processes/projects at the international level.This year’s AACC meeting was special in that it strengthened the identity of people and projects in rural areas through collective, creative actions. In short, it showed how people can directly generate self-management processes that contribute to the governance of towns and cities: projects and actions in which people collaborate through collective activities that shape their environment, improve their lives, and, as a result expand and enhance social and economic relations.

At the final assembly, it was collectively decided that the 2016 AACC meeting will take place in the periphery of Madrid, a city very dear to me.I would like to thank Nuria Rodríguez for the translate into english of the text.

 
  
If you like to see more photos you can follow the links:


Photos by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of ¨LaFábrika detodalavida (LFdTV)¨ at the geographical zone that is called Los Santos de Maimona (Extremadura), during the period of the days 9 and 13 of September of two thousand fifteen.

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de ¨LaFábrika detodalavida (LFdTV)¨ en la zona geográfica que se llama Los Santos de Maimona (Extremadura), durante el periodo entre los dias 9 y 13 de septiembre de dos mil quince.

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα ¨LaFábrika detodalavida (LFdTV)¨ στη γεωγραφική περιοχή που ονομάζεται Los Santos de Maimona (Extremadura), κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ των ημερών 9 και 13 Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Cultivando Comunidades de Bienes Comunes en Grecia - Καλλιεργώντας Kοινότητες Kοινών στην Ελλάδα - Cultivating Communities of Commons in Greece

Το Σαραντάπορο είναι ένα ορεινό χωριό στη Βόρεια Ελλάδα, στον δήμο Ελασσόνας. Πρόκειται για μια περιοχή με οικονομία βασισμένη στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, η οποία δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την κρίση. Ακόμη και πριν από αυτήν όμως, η κρατική μέριμνα για την περιοχή ήταν ελλειπής. Η νεολαία μετακινούνταν στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό, δεν υπήρχε πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι ντόπιοι βίωναν απομόνωση αλλά και αποκλεισμό από βασικές υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη.

 
Το 2010, μια ομάδα ανθρώπων δημιουργεί την υποδομή για ένα κοινοτικό, ασύρματο δίκτυο έχοντας ως στόχο την σύνδεση των χωριών της περιοχής μεταξύ τους αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως λένε οι ίδιοι:
«Η προσπάθειά μας έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινής χρήσης ασύρματης δικτυακής υποδομής (infrastructure as a commons) και την οικοδόμηση μιας κοινότητας γύρω από αυτή. Δεν πρόκειται απλά και μόνο για την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι ντόπιοι συμμετέχουν ενεργά διαθέτοντας χώρο στα σπίτια τους για να φιλοξενηθεί ο απαραίτητος δικτυακός εξοπλισμός, σχηματίζοντας τοπικές ομάδες υποστήριξης για την ανάπτυξη και συντήρηση της υποδομής, την απόκτηση και ανταλλαγή γνώσεων στις σύγχρονες τεχνολογίες, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την προσωπική επαφή και την συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Μέσα από αυτή την εμπειρία μας η επιθυμία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο όχι μόνο για ανάπτυξη, λειτουργία και επέκταση κοινοτικών ασύρματων δικτύων, αλλά και για την οικοδόμηση κοινοτήτων που έχουν ως στόχο την τοπική ανάπτυξη και την συνεργατικότητα για την παραγωγή κοινών αγαθών.»


Ωστόσο, καθώς το πρότζεκτ ωριμάζει με τον χρόνο, η κοινότητα του δικτύου Sarantaporo.gr στοχεύει ακόμη παραπέρα. Επιθυμούν να αποτελέσουν τον καταλύτη ώστε οι ντόπιοι να ξανα-οργανώσουν συνεταιρισμούς βάσει του ασύρματου δικτύου, να ανα-ζωογονήσουν την τοπική οικονομία καθιστώντας τη βιώσιμη, πιο εξωστρεφή και ανεξάρτητη από τον κρατικό ή εταιρικό έλεγχο. Ευελπιστούν να γεφυρώσουν τεχνολογίες αιχμής (όπως αυτή ενός ασύρματου δικτύου) με τις πραγματικές, καθημερινές προκλήσεις μιας επαρχιακής κοινότητας της οποίας η οικονομία βασίζεται στον πρωτογενή τομέα.


Ποιές είναι αυτές οι προκλήσεις; Πώς γεννιέται μια κοινότητα και πώς επηρεάζονται οι προϋπάρχουσες κοινωνικές δομές κατά τη διαδικασία αυτή; Ποιές είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σ’ αυτή τη διαδικασία; Τί σχέση μπορεί να έχει ένα εγχείρημα σ’ έναν μικρό επαρχιακό πληθυσμό, σε μια απομακρυσμένη περιοχή της χτυπημένης από την κρίση Ελλάδας, με ένα πρόγραμμα ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνιών) του πανεπιστημίου της Καταλονίας και - σε ένα ευρύτερο πλαίσιο - με τις προσπάθειες δημιουργίας ενός νέου κοινού εδάφους για τους λαούς της Ευρώπης;
Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που διατρέχουν το ντοκυμαντέρ
για το Σαραντάπορο.


Η κοινότητα που έχει αρχίσει να οικοδομείται γύρω από το εγχείρημα Sarantaporo.gr χρειάζεται το ντοκυμαντέρ, οι συντελεστές του ντοκυμαντερ χρειάζονται εσάς και την υποστήριξή σας για να πραγματοποιηθεί και να διαδοθεί η ιστορία αυτού του οράματος – που – γίνεται – πράξη. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα επιτρέψει όχι μόνο την ολοκλήρωση του ντοκυμαντέρ, αλλά και την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του μέσω της διοργάνωσης προβολών και ανοιχτών συζητήσεων για την επικοινωνία και στήριξη του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα, για την ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από τα κοινά∙ με άλλα λόγια, τα μοντέλα παραγωγής που βασίζονται στην αρχή της ομότιμης παραγωγής και της κοινωνικής οικονομίας.
Για να ενισχύσετε οικονομικά και περισσότερες πληροφορίες: https://goteo.org/project/building-communities-of-commons?lang=el


Sarantaporo area is situated at the North of Greece. The local economy is based on plant and animal production, that also is hit by the crisis. But even prior to the crisis, state’s attention to the area was poor. Youths were migrating to big cities or abroad. There was no Internet connection, and locals were isolated and deprived of basic services, e.g. medical aid.


At 2010 a group of people forms a community wireless network aiming to connect the villages among them and with the rest of the world. They state:
“Our project is about creating a wireless networking infrastructure as a commons and building a community around it. It is not just about bringing the Internet to remote areas. Locals are already participating in and are offering their premises for infrastructure deployment, forming local support groups in which they organize their participation, acquiring knowledge, skills and expertise on deploying and maintaining this infrastructure. Through our experience, we aim to create a model not only for deploying, operating and expanding wireless community networks, but also for community building, tackling all relevant legal, organizational and financial issues.”


In time, and as the project matures, Sarantaporo.gr community aims even further. They want to be the catalyst so that the locals (re)organize cooperatives based on the wireless network, (re)enliven their economy, make it sustainable, more extrovert and independent of state and corporative control.
In doing so, they produce knowledge and build bridges between the hi-tech of a wireless network community and the real-life challenges of a rural community.


 
What are these challenges? How can a community be born and how are the existing ones transformed or affected during this course? What are the real-life stories of the people involved, one way or another, into this process? How can an effort in a small rural population in a remote part of crisis-ridden Greece relate to an ICT project in Catalonia University and -in a broader context- to the efforts to construct a new common ground for peoples in Europe?
These are some of the inquiries we explore in the documentary.The sum raised by your support will enable us to cover the basic expenses to realize the documentary.
The optimum sum would enable us to organize screening events and open talks to raise awareness on commons, community networks, peer-to-peer and solidarity-based cooperative models, etc.. For us, raising awareness on the commons, giving prominence to this great initiative and giving voice to the people that take action -despite the difficulties, in a truly hostile (one could say without exaggerating) environment- tackling issues, empowering, (re)discovering and creating new social fabrics/networks among people is of grave importance.

 
Τhe journey and commitment into realizing this documentary film, has already begun. The emerging community of the project Sarantaporo.gr needs the documentary, and the creators need you and your support to realize it and spread the story of this vision-put-in-practice to peoples everywhere.
For support economically and sharing this campaign (and its messages): https://goteo.org/project/building-communities-of-commons?lang=en


La zona geográfica de Sarantaporo, situada en el norte de Grecia, es una región con una economía basada en la producción agrícola y ganadera y también afectada por la crisis. Incluso antes de la crisis, la atención del Estado por la zona era pobre. Los jóvenes fueron emigrando a las grandes ciudades o al extranjero. No había conexión a Internet, y los que vivían allí quedaron aislados de servicios básicos, por ejemplo la asistencia médica.

 
En 2010 un grupo de personas forma una red inalámbrica comunitaria con el objetivo de conectar los pueblos locales entre sí y con el resto del mundo. En sus propias palabras:
"Nuestro proyecto es sobre la creación de una infraestructura de red inalámbrica como un bien común y la construcción de la comunidad en torno de ella. No se trata sólo de llevar Internet a zonas remotas. Los residentes ya están participando y están ofreciendo sus instalaciones para el despliegue de infraestructuras, la formación de grupos locales de apoyo donde organizan su participación, la adquisición de conocimiento, habilidades y experiencia en la implementación y el mantenimiento de esta infraestructura. A través de nuestra experiencia, nuestro objetivo es crear un modelo no sólo para la implementación, operación y ampliación de las redes inalámbricas comunitarias, sino también para la construcción de la comunidad, abordando todos los problemas legales, organizativos y financieros pertinentes".


Con el tiempo, y a medida que el proyecto madure, la comunidad de Sarantaporo.gr apunta aún más lejos. Ellos quieren ser el catalizador para que la gente del lugar (re)organize cooperativas basadas en la red inalámbrica, (re)vitalizando la economía local, haciéndola sostenible, más extrovertida e independiente del control estatal y corporativo. Al hacerlo, producen conocimiento y construyen puentes entre la alta tecnología de un proyecto de red inalámbrica y los retos cotidianos de una comunidad rural.


¿Cuáles son esos retos? ¿Cómo puede nacer una comunidad y cómo se transforman o quedan afectadas las comunidades existentes durante este proceso? ¿Cuáles son las historias de la vida real de las personas involucradas de una manera u otra en este proceso? ¿Qué relación puede haber entre un intento experimental en una pequeña población rura de una zona remota de la Grecia en crisis con un proyecto de TIC en una Universidad catalana y -en un contexto más amplio- con los esfuerzos para la construcción de un nueva base común para los pueblos de Europa?
Estas son algunas de las cuestiones que exploramos en el documental.


Para nosotros la sensibilización sobre el concepto mismo de los bienes comunes, proporcionar visibilización a esta gran iniciativa y dar voz a las personas que emprenden acciones – a pesar de las dificultades en un ambiente verdaderamente hostil (se podría decir así, sin exagerar) – enfrentar cuestiones como el empoderamiento, el descubrimiento y la creación de nuevos tejidos y redes sociales entre las personas, esto es de gran importancia.


El viaje y el compromiso en la realización de este documental ya han comenzado.
La comunidad emergente del proyecto Sarantaporo.gr necesita el documental, y nosotros te necesitamos a tí y tu apoyo para realizarlo y para difundir la historia de esta visión y ponerla en práctica en los pueblos de todas partes. Tu puedes ayudar a esta comunidad emergente a elevar una voz fuerte y clara compartiendo esta campaña (y sus mensajes): https://goteo.org/project/building-communities-of-commons?lang=esΛήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του Σαραντάπορου, στις 14 Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε. 
Photos by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Sarantaporo, November 14 of two thousand fifteen.
Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Sarantaporo, el 14 de noviembre de dos mil quince.