Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018

Λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο Μάτι της Αττικής ~ Unos días después de la tragedia en Mati de Ática ~ A few days after the tragedy in Mati of Attica


Λήψη φωτογραφιών και βίντεο από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του Ματιού της Αττικής, το Σάββατο 28 Ιουλίου του 2018. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι αφιερωμένα στη μνήμη των θυμάτων. 
 
Los videos y las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Mati de Ática, el Sábado 28 de julio de 2018. Las fotografías y los videos son dedicados a la memoria de las víctimas.
 
The photographs and the videos are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Mati of Attica, on Saturday, July 28 of 2018. The photos and the videos are dedicated to the memory of the victims.