Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

España en blanco y negro - Ισπανία σε άσπρο μαύρο - Spain in black & white

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos, durante los años 2000 y 2003 – 2004.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, κατά τη διάρκεια των ετών 2000 και 2003 – 2004.
Photographs taken by © Dimitris V. Geronikos, during the years 2000 and 2003 – 2004.Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011

Los Indignados de Atenas - Οι Αγανακτισμένοι των Αθηνών - The Indignants of Athens

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en la plaza de Sintagma en Atenas, el Miércoles 15 de Junio de 2011.

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στην πλατεία Συντάγματος των Αθηνών, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011.

The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos at the square of Syntagma in Athens, on Wednesday, June 15, 2011.