Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Συρτός Μακεδονίας : Sirtos de Macedonia : Sirtos of Macedonia

Καλλιτεχνικό έργο από την Μπάντα Κάλντα στο οικοσύστημα του ιστορικού πάρκου της Ακαδημίας Πλάτωνα την Κυριακή 21 Απριλίου 2024.

 Obra artística de Banda Calda en el ecosistema de parque histórico de la Academia de Platón, el domingo 21 de abril de 2024.

 Artistic work by Banda Calda in the ecosystem of historical park Plato's Academy, on Sunday, April 21, 2024.Λήψη βίντεο από © Δημήτρη Γερονίκο. 

El video es realizado por © Dimitris Geronikos.

The video is taken by © Dimitris Geronikos.