Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Συρτός Μακεδονίας : Sirtos de Macedonia : Sirtos of Macedonia

Καλλιτεχνικό έργο από την Μπάντα Κάλντα στο οικοσύστημα του ιστορικού πάρκου της Ακαδημίας Πλάτωνα την Κυριακή 21 Απριλίου 2024.

 Obra artística de Banda Calda en el ecosistema de parque histórico de la Academia de Platón, el domingo 21 de abril de 2024.

 Artistic work by Banda Calda in the ecosystem of historical park Plato's Academy, on Sunday, April 21, 2024.Λήψη βίντεο από © Δημήτρη Γερονίκο. 

El video es realizado por © Dimitris Geronikos.

The video is taken by © Dimitris Geronikos.

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

Μπέλα Τσάο : Bella Ciao

Καλλιτεχνικό έργο από την Ανοιχτή Ορχήστρα στο οικοσύστημα της Πλατείας Ασωμάτων την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024, βασισμένο στο αντιφασιστικό λαϊκό Iταλικό τραγούδι Μπέλα Τσάο.

Obra artística dela Orquesta Αbierta en el ecosistema de la Plaza Asomaton, el domingo 11 de febrero de 2024, basada en la canción anti-fascista popular Italiana Bella Ciao.

Artistic work by Open Orchestra in ecosystem of Asomaton Square on Sunday, February 11 of 2024, based on Italian anti-fascist popular song Bella Ciao.
Una mattina mi son svegliato,

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao!

Una mattina mi son svegliato

e ho trovato l'invasor.

 

O partigiano portami via,

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

o partigiano portami via

che mi sento di morir.

 

E se io muoio da partigiano,

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,

e se io muoio da partigiano

tu mi devi seppellir.

 

Seppellire lassù in montagna,

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,

seppellire lassù in montagna

sotto l'ombra di un bel fior.

 

E le genti che passeranno,

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,

e le genti che passeranno

mi diranno «che bel fior».

 

Questo è il fiore del partigiano,

o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,

questo è il fiore del partigiano

morto per la libertà


Λήψη βίντεο από © Δημήτρη Γερονίκο.

El video es realizado por © Dimitris Geronikos.

The video is taken by © Dimitris Geronikos.