Κυριακή 7 Μαρτίου 2010

Manifestaciones en Viernes 5 de Marzo de 2010 en el centro de Atenas - Διαδηλώσεις την Παρασκευή 5 του Μάρτη του 2010 στο κέντρο των Αθηνών

Λήψη φωτογραφιών από τον Δημήτρη B. Γερονίκο
Fotografìas hechas por Dimitris V. Geronikos