Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

La ocupación de Atenas - Η κατάληψη των Αθηνών - The occupation of Athens

Fotografías realizadas por © Dimitris V. Geronikos, durante los días 19 y 20 de Octubre de 2011. Las fotografías son dedicadas a la memoria del trabajador Dimitris Kotsaridis.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, κατά τη διάρκεια των ημερών 19 και 20 Οκτωβρίου 2011. Οι φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη του εργάτη Δημήτρη Κοτζαρίδη.
Photographs by © Dimitris V. Geronikos, during the days 19 and 20 of October 2011. The photos are dedicated to the memory of the worker Dimitris Kotsaridis.Δεν υπάρχουν σχόλια: