Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009

Reflejo en las aguas del delta del rio Aquelòos

Αντανάκλαση στα νερά του δέλτα του ποταμού Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο
Δεν υπάρχουν σχόλια: