Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009

Red de riego en la zona geográfica del delta del Aquelòos en Etoloakarnania

Δίκτυο άρδευσης στη γεωγραφική ζώνη του δέλτα του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο


Δεν υπάρχουν σχόλια: