Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

Paisaje en la región del delta del Aquelòos

Τοπίο στην περιοχή του δέλτα του Αχελώου

Fotografìa realizada por Dimitris V. Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Β. Γερονίκο
Δεν υπάρχουν σχόλια: