Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Cataluña en blanco y negro - Καταλωνία σε άσπρο μαύρο - Catalonia in black & white

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Cataluña y la ciudad de Barcelona, durante los años 2000 y 2003 – 2004.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα της Καταλωνίας και στην πόλη της Βαρκελώνης, κατά τη διάρκεια των ετών 2000 και 2003 – 2004.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Catalonia and the city of Barcelona, during the years 2000 and 2003 – 2004.2 σχόλια:

Dimitris Geronikos είπε...

La primera fotografìa es de obra de pintura de Juan Cano, llamada 'citar'.
Η πρώτη φωτογραφία είναι από έργο ζωγραφικής του Juan Cano, ονομάζεται 'παραθέτω'.
The first photography is one work of painting by Juan Cano, called 'quote'.

catalternative είπε...

Πολύ όμορφες φωτογραφίες... :D