Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018

Λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο Μάτι της Αττικής ~ Unos días después de la tragedia en Mati de Ática ~ A few days after the tragedy in Mati of Attica


Λήψη φωτογραφιών και βίντεο από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα του Ματιού της Αττικής, το Σάββατο 28 Ιουλίου του 2018. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι αφιερωμένα στη μνήμη των θυμάτων. 
 
Los videos y las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Mati de Ática, el Sábado 28 de julio de 2018. Las fotografías y los videos son dedicados a la memoria de las víctimas.
 
The photographs and the videos are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Mati of Attica, on Saturday, July 28 of 2018. The photos and the videos are dedicated to the memory of the victims.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: