Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2009

Homo Urbanis

La fotografía es realizada en la calle de Akadimias en el centro de Atenas por Dimitris V. Geronikos, una tarde de Diciembre de 2008.
Λήψη φωτογραφίας στην οδό Ακαδημίας στο κέντρο των Αθηνών από Δημήτρη Β. Γερονίκο, ένα απόγευμα του Δεκέμβρη του 2008.
Δεν υπάρχουν σχόλια: