Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009

Στη λεωφόρο Πανεπιστημίου, στις 9 Γενάρη 2009

En la avenida Panepistimiu, el dìa 9 de Enero de 2009

Fotografía realizada por Dimitris Geronikos
Λήψη φωτογραφίας από Δημήτρη Γερονίκο
Δεν υπάρχουν σχόλια: