Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009

en avenida aleksandras, en atenasστη λεωφόρο αλεξάνδρας, στην αθήνα
επτά δεκέμβρη του δύο χιλιάδες οχτώ
siete de diciembre de dos mil ocho

Δεν υπάρχουν σχόλια: