Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Los trabajadores Griegos envian un mensaje a Europa - Οι Έλληνες εργάτες στέλνουν μήνυμα στην Ευρώπη - The Greek workers send a message to Europe

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en la industria del acero (: el 30 de marzo de dos mil doce), en el centro de Atenas (: el primero de mayo de dos mil doce). Las fotografías son dedicadas a la memoria de los Mártires de Chicago.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στην χαλυβουργία ελλάδος α.ε. (: στις 30 μαρτίου δύο χιλιάδες δώδεκα), στο κέντρο των Αθηνών (: την πρωτομαγιά του δύο χιλιάδες δώδεκα). Οι φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη των Μαρτύρων του Σικάγο.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the industry of steel (: on March 30th, two thousand twelve), in Athens (: on mayday of two thousand twelve). The photos are dedicated to the memory of the Martyrs of Chicago.
Δεν υπάρχουν σχόλια: