Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

La lucha de Keratea - Η μάχη της Κερατέας - Keratea's struggle

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos, el Domingo 16 de Enero de 2011.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο, την Κυριακή 16 Ιανουαρίου του 2011.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos, on Sunday January 16th 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: