Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

El Dos Mil Once en 21 momentos - Το Δύο Χιλιάδες Έντεκα σε 21 στιγμές - The Two Thousand Eleven in 21 moments

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en los ecosistemas de la península Ηelénica, durante el año 2011.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στα οικοσυστήματα της Ελληνικής χερσονήσου, κατά τη διάρκεια του έτους 2011.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystems of the Hellenic peninsula, during the year 2011.

3 σχόλια:

Dimitris Geronikos είπε...

Ευχαριστώ τον φωτογράφο Ζήση Τσούμπο (http://www.zissistsoubos.com/) για την τεχνολογική υποστήριξη που μου προσφέρει.
I would like to thank the photographer Zisis Tsoubos (http://www.zissistsoubos.com/) for the technological support that he offers me.
Quiero dar las gracias al fotógrafo Zisis Tsubos (http://www.zissistsoubos.com/) por el apoyo tecnológico que me ofrece.

Ανώνυμος είπε...

Καταπληκτικές φωτογραφίες. Καλή και δημιουργική χρονιά για όλους. Γιάννης Ν., Κωνσταντής Ν.

Dimitris Geronikos είπε...

Καλή και δημιουργική χρονιά παιδιά! Μου αρέσει που σας αρέσουν οι φωτογραφίες.