Τρίτη 5 Απριλίου 2011

El parque autogestionado de Navarino - Το αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναυαρίνου - The selfmanaged park of Navarino

Fotografìas realizadas por © Dimitris V. Geronikos en las fiestas del parque autogestionado de Navarino, en Sabado 2 y Domingo 3 de Abril de 2011. El parque autogestionado es situado en la esquina de las calles Navarinu y Zoodochu Pigis en el centro de Atenas. Las fiestas son por los dos años y pico de vida del parque.

Λήψη φωτογραφιών
από τον © Δημήτρη Β. Γερονίκο στις γιορτές του αυτοδιαχειριζόμενου πάρκου Ναβαρίνο, το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 του Απρίλη 2011. Το αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου & Ζωοδόχου Πηγής στο κέντρο των Αθηνών. Oι γιορτές είναι για τα δύο και κάτι χρόνια ζωής του πάρκου.

Photo shoots
by © Dimitris V. Geronikos at the festival of the selfmanaged pocket park of Navarino, on Saturday 2 and Sunday 3 of April 2011. The selfmanaged park is located at the junction of Navarino and Zoodochu Pigis streets in the center of Athens. The festival is for the two years and more of the park's life.

Δεν υπάρχουν σχόλια: