Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

El jardincito de Tsamadou - Το κηπάκι της Τσαμαδού - The pocket garden of Tsamadou


Στον πεζόδρομο της οδού Τσαμαδού υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο για πολλά χρόνια οικόπεδο.


Την άνοιξη του 2008 κάτοικοι των Εξαρχείων είχαν νοσταλγήσει το πράσινο και είχαν επιθυμήσει ανοιχτούς, ευέλικτους χώρους συγκέντρωσης χωρίς αποκλειστική χρήση που να ικανοποιούν τις ποικίλες ανάγκες τους.

Τότε αποφάσισαν να ξεχορταριάσουν το εγκαταλελειμμένο οικόπεδο και να το καθαρίσουν από τα μπάζα και τις σύριγγες.

Αντί να γίνει άλλο ένα πάρκινγκ ή πολυκατοικία οι κάτοικοι λειτούργησαν με αυτενέργεια και αποφάσισαν να μετατρέψουν το άδειο οικόπεδο σε ελεύθερο χώρο βλάστησης, ηρεμίας, συνεύρεσης και δημιουργίας, ένα μικρό κήπο για ολόκληρη τη γειτονιά.

Στην παρούσα χρονική περίοδο βιώνουμε μία πολύμορφη κρίση με πτυχές περιβαλλοντικές, οικονομικές, πολιτισμικές και κοινωνικές. Είναι απαραίτητες πλέον νέες διαδικασίες ανάκτησης και επανοικειοποίησης της αστικής γης. 
 

Διαδικασίες που βελτιώνουν τη βιωσιμότητα των πόλεων τόσο σε θέματα περιβάλλοντος όσο και ανθρώπινων σχέσεων. 

Οι κοινοτικοί κήποι είναι χώροι που ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις καθώς συνεργάζονται αρμονικά στο κλείσιμο των κύκλων του αστικού μεταβολισμού δια μέσω της ορθολογικής διαχείρισης του νερού, της ενέργειας και της ύλης. 


Παράλληλα παρέχουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες. 

 
Αυτοί οι κήποι με τα διαφορετικά μεγέθη εκφύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και χαρακτηρίζονται από τοπικά έργα αυτοδιαχείρισης. 

 
Τα έργα αυτά επικεντρώνονται στη δημιουργία και ενδυνάμωση της κοινότητας, την καλλιέργεια και την πρόοδο μέσω κατάρτισης και αυτοαπασχόλησης.

 Οι κύριοι στόχοι που χρειάζεται να εκπληρώνονται είναι η αποκατάσταση των αστικών χώρων, η εφαρμογή και βελτίωση της περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης και η δημιουργία ευκαιριών για κοινωνικοποίηση και πολιτική δραστηριότητα. 

 Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου οι προαναφερόμενοι κήποι λειτουργούν ψυχαγωγικά για συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού όπως είναι οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, τα παιδιά, οι μετανάστες ή ακόμα και άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό.

 
Κείμενο - Φωτογραφίες: ©Δημήτρης Β. Γερονίκος
Λήψη φωτογραφιών στο οικοσύστημα του κήπου της οδού Τσαμαδού στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια των ημερών 29, 31 Μαΐου και 25 Ιουλίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
   

Texto y fotografías de ©Dimitris V. Geronikos
Fotografías realizadas en el ecosistema del jardín de la calle Tsamadou en Atenas, durante los días 29 y 31 de mayo y 25 de julio de dos mil doce.
Photos and text by ©Dimitris V. Geronikos
The photos are taken in the ecosystem of the pocket garden of Tsamadou street in Athens, during the days of May 29, 31 and July 25, two thousand twelve.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: