Δευτέρα 4 Ιουνίου 2012

El corazón de Europa late en Grecia - Η καρδιά της Ευρώπης χτυπάει στην Ελλάδα - The heart of Europe beats in Greece

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el Museo Benaki de la calle Pireos en Atenas, el domingo 3 de Junio de dos mil doce.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς στην Αθήνα, την Κυριακή 3 Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in Benaki
's Museum of Pireos street in Athens, on Sunday, June 3rd , two thousand twelve.
1 σχόλιο:

Dimitris Geronikos είπε...

Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της ανοιχτής εκδήλωσης – συζήτησης του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς / Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου: “Η καρδιά της Ευρώπης χτυπάει στην Ελλάδα”. Mία συζήτηση για το όραμα και την προοπτική της Ευρώπης με τους Σλαβόι Ζίζεκ, Κώστα Δουζίνα και Αλέξη Τσίπρα.

Las fotografías son realizadas durante la conversación de Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) con el tema "El corazón de Europa late en Grecia". Una conversación para la visión y la perspectiva de Europa con Slavoj Žižek, Costas Douzinas y Aleksis Tsipras.

Photographs taken during the conversation of the Coalition of the Radical Left (Syriza), with the theme "The heart of Europe beats in Greece." A conversation for the vision and the perspective of Europe with Slavoj Žižek, Costas Douzinas and Aleksis Tsipras.