Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

La cocina colectiva ‘El Chef’ en Elefzerotypia - Η συλλογική κουζίνα ‘El Chef’ στην Ελευθεροτυπία - The collective kitchen ‘El Chef’ in Εleftherotypia

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el patio del edificio del periódico que se llama Elefzerotypia, el Viernes 13 de Enero de 2012. La cocina colectiva se organizó por solidaridad con los huelguistas, trabajadores del periódico.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο προαύλιο του κτιρίου της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012. Η συλλογική κουζίνα διοργανώθηκε προς ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς, εργαζόμενους της εφημερίδας.
Photo shoots by © Dimitris V. Geronikos in the yard of the building of the newspaper Eleftherotypia, on Friday 13th January 2012. The collective kitchen was organized in solidarity with the strikers, workers of the newspaper.
Δεν υπάρχουν σχόλια: