Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

La huerta autogestionada en Helénico de Ática - Ο αυτοδιαχειριζόμενος αγρός στο Ελληνικό της Αττικής - Τhe selfmanaged farm in Helleniko of Attica

Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en el ecosistema de Helénico de Ática, durante los días 29 de Octubre y 5 de Noviembre de 2011.
Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο οικοσύστημα Ελληνικού της Αττικής, κατά τη διάρκεια των ημερών 29 Οκτωβρίου και 5 Νοέμβρη του 2011.
The photographs are taken by © Dimitris V. Geronikos in the ecosystem of Helleniko of Attica, during the days of October 29th and November 5th 2011.

3 σχόλια:

Dimitris Geronikos είπε...

Ο αυτοδιαχειριζόμενος αγρός στο Ελληνικό της Αττικής εντάσσεται στις δραστηριότητες της εναλλακτικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα πολιτών, ως συλλογική προσπάθεια απάντησης στην κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία απαντώντας σε τέσσερις σοβαρές πτυχές της:
- Περιβαλλοντική κρίση
- Οικονομική κρίση
- Πολιτισμική κρίση
- Κοινωνική κρίση
Για περισσότερες πληροφορίες http://agroselliniko.blogspot.com

La huerta autogestionada en el bario de Helénico de Ática se basa en las actividades de la economía alternativa, social y solidaria. La huerta ha sido creada por un grupo de ciudadanos como un esfuerzo colectivo para responder a la crisis existente en la comunidad griega y también a cuatro aspectos principales:
- crisis Ambiental
- crisis Económica
- crisis Cultural
- crisis Social
Para obtener más información http://agroselliniko.blogspot.com

The self-managed farm in the suburb of Helleniko of Atica is based in the alternative, social and solidarity economy. The farm has been created by a group of citizens as a collective effort against the crisis that blights the Greek community. This attempt wants to answer in four major aspects:
- Environmental crisis
- Economic crisis
- Cultural crisis
- Social crisis
For more information http://agroselliniko.blogspot.com

Totsikas P. είπε...

Δημήτρη,ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη συμβολή σου στο να διατηρήσουμε κάποιες μνήμες μιας πολύ όμορφης μέρας στον "Αγρό" του Ελληνικού.
Πάνος

Dimitris Geronikos είπε...

Πάνο ευχαριστώ! Η συγκεκριμένη φωτογράφιση με ψυχαγώγησε ιδιαίτερα καθώς συνδυάζονταν τέχνη με επιστήμη.